• Xuất xứ Thái Lan.
  • Gốc nước dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
  • Giảm đau rát khi quan hê mà không gây hại sức khỏe.
  • Sản phẩm được nhiều người bình chọn.
  • Cam kết bảo mật tên sản phẩm khi giao hàng.