– Thõa mãn nhu cầu tình dục cho nam giới, giảm bớt căng thẳng, áp lực công việc.
– Sản phẩm ngụy trang chiếc cốc tinh tế, kín đáo cho người sử dụng, thuận tiện mang xa nhà.