• Tăng Kích Thước – Kéo Dài Thời Gian
  • Tăng Khoái Cảm – Cực Khoái
  • Chất liệu an toàn, mềm mại
  • Tái sử dụng nhiều lần – an toàn tuyệt đối