Tăng Kích Thước – Kéo Dài Thời Gian
Tăng Khoái Cảm – Cực Khoái
Chất liệu an toàn, mềm mại
Tái sử dụng nhiều lần – an toàn tuyệt đối