• Bao cao su có gai MiChiO được thiết kế nhiều gai ở phần đầu và thân bao cao su.
  •  Bao cao su gai và gân MiChiO có nhiều chất bôi trơn giúp quan hệ dễ dàng hơn, có khả năng co giãn linh hoạt theo kích cỡ, khử bởi mùi cao su khó chịu.