• Bao bi gai kích thích
  • 6 bi ở đầu gai toàn thân
  • Chất liệu cao su tự nhiên
  • Không kích ứng
  • Kéo dài thời gian quan hệ