– Với 7 bi ở đầu bao ( xem ảnh )
– Bao còn được tích hoạt chất gây tê giúp nam giới kéo dài thời gian quan hệ lâu hơn
– Gai nhẹ toàn thân