• Xuất xứ: Mỹ (hàng nhập)
  • Dynamo Delay Chai Xit Chống Xuất Tinh Sớm , giúp bạn kéo dài thời gian yêu lên tới 30 phút hoặc lâu hơn nữa do lượng xịt 2 hoặc 3 lần lên cậu bé. .