• Đóng gói: Viên nén 3800mg x 10 viên x 1 vỉ/1 hộp
  • Tăng cường chức năng sinh lý
  • Tăng cường độ cương cứng, tăng tần xuất yêu
  • Nhà sản xuất: USA And Hong Kong Hongwer Biological Research Center